NH laatste districtsvergadering

Op 5 oktober 2019 kwamen de leden van district Noord-Holland voor het laatst bijeen. Met het aannemen van de nieuwe statuten, tijdens de algemene vergadering op 22 mei jl.,  zijn de districten en de Centrale Districtsraad als formeel bestuurlijke gremium afgeschaft.

Behalve de bestuursleden van het district Noord-Holland, te weten voorzitter Johan Meijn (Zaanstad), secretaris Berber Honing (Den Helder), penningmeester Herman de Hondt (Edam) en Jan Hoornsman (Wieringermeer) waren er afgevaardigden van de departementen Enkhuizen, Edam en Den Helder aanwezig. Het landelijk Nut werd vertegenwoordigd door de voorzitter Piet Hamelink.

Als vanouds brachten departementen elkaar op de hoogte van de eigen activiteiten en programma. De meeste departementen publiceren het programma op internet. In Zaanstad-Zuid wordt een oude traditie binnen het Nut van de Nutsprijs voortgezet. Jaarlijks ontvangt een regionaal project een Nutsprijs uitreikt als dit project zich binnen de doelstelling van ’t Nut Zaanstad-Zuid verdienstelijk heeft gemaakt.

Een van de aanwezigen sprak uit het jammer te vinden dat Nutsbestuurders elkaar niet meer in regioverband zullen ontmoeten. Piet Hamelink geeft aan dat sommige districten, zoals in Noord- en Oost-Groningen een regio gaan vormen. Een regio moet uit minstens vijf autonome departementen bestaan. Een regio kan éénmalig een bedrag van € 500 ontvangen per aangesloten departement en maximaal € 5000 ontvangen vanuit het landelijk Nut. In Noord-Holland besluiten de leden echter anders: met algehele stemmen wordt besloten het district Noord-Holland op te heffen en geen regio te vormen. Er wordt overwogen om het archief van het district onder te brengen bij de Historische Vereniging in Den Helder.

Bestuurders van de departementen zullen elkaar kunnen blijven treffen. Het landelijk Nut zal namelijk, zoals beschreven in het nieuwe beleidsplan, tweemaal per jaar een (thema)bijeenkomst organiseren waar de bestuurders van departementen uit alle windstreken elkaar kunnen ontmoeten. De aankomende algemene vergadering voor leden wordt op 18 april 2020 gehouden in Noord-Holland, namelijk in het Zaans Museum. Dichter bij huis voor de departementbestuurders  in Noord-Holland kan bijna niet. 

Departementen die een bijzonder project of geslaagde activiteit willen toelichten tijdens de bijeenkomst op 18 april a.s. zijn van harte uitgenodigd zich te melden via secretariaat@nutalgemeen.nl