Aank penning Baarn

Met enige regelmaat ontvangt het secretariaat telefoontjes of e-mails met vragen over penningen die in het verleden zijn uitgereikt. Deze vragen worden doorgespeeld naar Cor den Boer van de archiefcommissie en tevens vrijwilliger in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. 

De boeken uit het voormalige Nutspand in Edam zijn na ontruiming van het pand overgebracht naar het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht.  Alle exemplaren zijn dubbel. De boeken van het Nut zijn namelijk ook bij het Stadsarchief in Amsterdam ‘veiliggesteld’.

Het secretariaat van het Nut ontving een e-mail over de vondst van een erepenning op de (voormalige) stortakkers van Hollandse Rading, tussen Hilversum en Utrecht. Cor den boer kon helaas in de boeken de uitgifte van deze penning niet terug vinden. In het verleden werd nauwgezet bijgehouden en verslag gedaan van de edelmoedige daden en de uitgereikte erepenningen daarvoor. Het zou kunnen dat deze erepenning door een plaatselijk departement is uitgereikt. Dat gebeurt nog steeds dat een departementsbestuur een penning uitreikt aan een van de (bestuurs)leden. Meestal behoort de penning dan bij het erelidmaatschap van het departement. Het Landelijke bestuur bemoeit zich daar in principe niet mee.

 

Hilversum penning

 

Telefomisch vernam het secretariaat van een meneer op leeftijd uit Baarn dat hij al jaren een prachtige grote penning in de kast had staan in een houten doosje waarop vermeld staat ‘Mejuffrouw G. Prins, 25 jaar trouwe dienst 1910-1935 (Baarn)’. Hij i heeft onderzoek gedaan naar een familietak met de naam Prins, maar d heeft deze niet kunnen achterhalen. Deze prachtige penning heeft hij daarom in het originele houten doosje geschonken aan het Nationaal Onderwijsmuseum. De ongeschonden penning staat sindskort tentoongesteld in de zogenaamde Nutskast in het museum in Dordrecht. Deze kast maakt deel uit van de permanente collectie van het museum. Hoewel het is onzeker is of de penning van brons of goud is, is het zeker een blikvanger in de Nutskast! Lees meer

 

                                      Penning Baarn