Leo Klomberg 2 2019

Leo Klomberg is voorzitter van het Nutsdepartement Delden. Begin 2020 zal hij zijn bestuurswerk voor ’t Nut Delden beëindigen. Hij kijkt terug op een fijne periode waarin het departement Delden tot bloei kwam. 

Leo kwam ooit in aanraking met het Nut via de school van zijn kinderen. 

‘Onze beide kinderen gingen begin jaren ‘80 naar de Nutsschool in Delden. Dat was een bewuste keuze, gezien de reputatie die de Nutsschool in die jaren had binnen onze plaatselijke gemeenschap. In die periode heb ik ook een aantal jaren deel uitgemaakt van het schoolbestuur. Zo kwamen we al snel in aanraking met de culturele activiteiten van ‘t Nut Delden. Toen in die jaren ook Kees van Kooten in dat kader naar Delden kwam werden we lid. Dat zal rond 1985 zijn geweest. Met enige regelmaat bezochten we in de jaren ’80 en ‘90 Nutsactiviteiten. Het was een kleine, trouwe groep bezoekers (meestal rond de 50 personen ) die we daar tegenkwamen. In 2008 werd ik gevraagd om voorzitter te worden van ’t Nut Delden. Omdat ik toen nog werkte, ben ik het eerste jaar ‘gewoon’ bestuurslid geweest.’

In januari 2009 werd u gekozen tot voorzitter. Welke toekomst zag u voor het departement weggelegd?

‘Een belangrijk agendapunt bij mijn aantreden was het 175 jarig bestaan van het Nutsdepartement Delden een paar jaar later in 2012. Met veel enthousiasme probeerden we daar als Nutsbestuur vorm en inhoud aan te geven. We wilden in dat jubileumjaar kwalitatief interessante activiteiten organiseren. Bovendien zou 2012 ook een omslagpunt moeten markeren naar de toekomst. Een wervelende ledenactie moest mensen enthousiast maken en nieuwe leden de vereniging weer een solide basis meegeven. ’t Nut Delden moest weer een culturele vereniging worden waar je graag bij wilde horen. Het schitterende jubileumprogramma bracht ons gemiddeld bezoekersaantal per activiteit tot ruim boven de honderd; een verdubbeling! Het aantal Nutsleden was gestegen tot meer dan vijfhonderd leden. Deze nieuwe drive wilden we voor de komende jaren vasthouden. De kwaliteit van ons jaarlijkse culturele programma stond daarom met stip op één. En dat heeft in het afgelopen seizoen 2018-2019 geleid tot een gemiddeld bezoekersaantal van 175 personen per Nutsavond. Natuurlijk zijn er ook wel eens mindere avonden. Onze leden snappen echter heel goed dat het niet altijd ‘top’ kan zijn. Op mij persoonlijk heeft Adriaan van Dis met zijn lezing de meeste indruk gemaakt door zijn levensbeschouwelijke aansprekende verteltrant. Het optreden van de harpiste/zangeres Ekaterina Levental met haar aangrijpende voorstelling “De weg” zal mij ook altijd bijblijven.'

In welke richting zou uw departement zich moeten bewegen in de toekomst?

'Het programma voor het nieuwe seizoen 2019-2020 is begin augustus bij onze Nutsleden in de brievenbus gevallen. Het is wederom een schitterend programma. Door al deze positieve ontwikkelingen werd het ook makkelijker om enthousiaste en actieve bestuursleden te werven. Zonder een hechte en enthousiaste club bestuursleden is het onmogelijk deze move te maken. Het afgelopen decennium heb ik in de zeer gelukkige omstandigheid verkeerd om aan een buitengewoon gemotiveerd team van hardwerkende en creatief meedenkende bestuursleden leiding te mogen geven. In januari 2020 geef ik het stokje over aan mijn opvolger Gillis de Bruijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij samen met de zittende leden de ingezette weg zal voortzetten.

Naast de hectiek van alledag, zou het goed zijn ook serieus te kijken naar een goede vorm van digitale archivering van onze Nutsgegevens, om te zorgen dat deze ook voor de generatie(s) na ons beschikbaar is. Inmiddels bestaat ‘t Nut Delden 182 jaar en het is mooi dat al het bestuurswerk van onze voorgangers uiteindelijk mede geleid heeft tot de bloeiende vereniging die we nu zijn.

Terugkijkend op deze periode denk ik wel eens, wat zou het mooi geweest zijn als mijn ouders deze levensperiode ook zouden hebben meegemaakt. Ongetwijfeld zouden zij er iets van zichzelf in hebben teruggezien en trots geweest zijn dat zij de liefde voor cultuur door hebben mogen geven aan hun kinderen.'

Heeft u ook andere bezigheden, hobby’s naast die van het Nut?

‘Het is natuurlijk niet zo dat er niets anders in mijn leven speelde dan het Nutsgebeuren in Stad Delden. Ik heb de afgelopen jaren veel sportieve hobby’s gehad: van tennis en badminton tot hardlopen en skeeleren. Inmiddels hebben deze sporten wel plaatsgemaakt voor andere activiteiten. Het eerste wat mijn vrouw en ik iedere morgen doen, is het aantrekken van onze wandelschoenen. Ook maken we regelmatig samen een fietstocht en bridgen we samen.

Zeker zo leuk is ook ons gezamenlijk schouwburgbezoek. We zijn liefhebbers van opera en hebben al tientallen jaren een abonnement op de Nederlandse Opera in Amsterdam. Ook dicht bij huis bezoeken we voorstellingen van de Nederlandse Reisopera in Enschede, Essen Düsseldorf en Dortmund.'

Wat wilt u verder nog kwijt over het Nut?

In het bestuurswerk voor ’t Nut Delden is het mijn instelling dat het goed is om veel vertrouwen de te geven aan je medebestuurders, zodat zij de ruimte krijgen om hun creativiteit te kunnen 'uitNutten'. Nieuwe bestuurlijke activiteiten, buiten het Nut Delden, dienen zich inmiddels al weer aan. Ik zie de toekomst positief tegemoet, zeker ook voor ’t Nut in Delden.’ Lees meer