De afgelopen periode ontving het Nutfonds weer subsidieaanvragen. Vijf projecten kregen een bijdrage toegekend, al dan niet met aanbeveling van een Nutsdepartement.

‘JONG’

Door Stichting Muziekverenigingen FM
Muziekverenigingen FM (Fryse Marren) wil starten met het ontwikkelen van diverse jeugd projecten die elkaar versterken en die een verbinding hebben met andere provinciale en/of landelijke projecten. Op deze manier wil de stichting een route creëren die jongeren kunnen volgen. Het is de bedoeling dat door deze route er ontmoetingen zijn tussen jongeren die een passie hebben voor de HaFaBra cultuur. Deze HaFaBra muzikanten van de toekomst  zullen het voortbestaan van de muziekverenigingen in De Fryske Marren kunnen veiligstellen. 

De muziekverenigingen in De Fryske Marren hebben gezamenlijk de stichting Muziekverenigingen FM opgericht. De stichting heeft als doel: het stimuleren van muzikale activiteiten die gericht zijn op jeugdontwikkeling, verdieping van de cultuur, de verbinding tussen de verschillende orkesten en/of de gemeenschap binnen De Fryske Marren. Het project JONG werd aanbevolen bij het Nutfonds door departement Gorredijk. Er is € 1700 subsidieverelled door het Nutfonds.

BorgSfeer

Door Stichting Nicolaus Gillot / Comité Dorpsbelangen van Dorpsweer (Groningen)
BorgSfeer is een kleinschalig festival dat op 1 juni werd georganiseerd in en rond het kerkje van Borgsweer. Er was muziek, een taartenwedstrijd en uitdagende kinderactiviteiten.
In de stichting, 'Nicolaus Gillot' is het kerkje ondergebracht. De stichting is genoemd naar de laatste praktiserende dominee van Borgsweer. Vanuit het Nutfonds werd een subsidie verstrekt van € 2500.

Wedde BroestMuziek- en theaterfestival Wedde Broest!

Door Dorpsraad Wedde
Op 25 mei was er in en rond het dorpshuis van Wedde het festival Wedde Broest! Er was voor ieder wat wils: muziek, theater, samen eten. Op het podium gaven de regionale verenigingen, orkesten, bands en koren acte de prescance. Doel van het festival is het verbinden van mensen en versterken van de banden in de nieuwe gemeente Westerwolde na de fusie met Bellingwedde en Vlagtwedde. Het Festival werd aanbevolen door departement Bellingwolde bij het Nutfonds en ontving € 2500 subsidie. Een videoverslag vindt u hier. 

JeugdOrkestenFestival 2019

Door Stichting Orkesten
Het JeugdorkestenFestival is er voor jeugd-en schoolorkesten en werd gehouden op 29 juni jl. Het is voor veel kinderen een prettige eerste kennismaking met een festival. In 2019 gaf de organisatie het thema ‘Water’ mee om de orkesten daarmee uit te dagen dit te verwerken in het optreden. Er wordt samengewerkt met studenten van het conservatorium en Cityproms. Deze 50ste editie van het festival ontving € 2500 subsidie vanuit het Nutfonds.

VoorleesExpress Veldhoven

Stichting de Bibliotheek Veldhoven
VoorleesExpress Veldhoven heeft als doel de taalvaardigheid van kinderen met een taalachterstand, die opgroeien in een taalarme thuisomgeving, te versterken en de betrokkenheid van de ouders bij dit proces te vergroten. Het programma is landelijk ontwikkeld door Stichting VoorleesExpress en wordt lokaal uitgevoerd door de Bibliotheek Veldhoven i.s.m. Cordaad. 
Vanuit het Nutfonds ontving de Voorleesexpress Veldhoven € 4500 subsidie.