Helsloot overledenIn november bereikte het bericht het landelijk Nut dat op 27 okotber 2018 Pieter Helsloot op 78-jarige leeftijd is overleden.

Pieter Helsloot was halverwege de vorige eeuw als ambtelijke secretaris actief voor het landelijk bestuur en heeft meegewerkt aan verschillende publicaties van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Hij heeft onder andere een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het jubileumboek ‘Om het algemeen Volksgeluk’ dat uitkwam ter geledenheid van het 200-jarige bestaan van de Maatschappij. Ook na zijn pensionering publiceerde hij nog regelmatig over het (regionale) Nut. 

Dat Pieter Helsloot tot op het laatst betrokken was bij het Nut bleek ook uit een e-mail van hem aan het secretariaat op 17 oktober jl. Hij meldde dat er een onjuistheid stond in het bericht over de feestelijke overdracht van het Nutspand in de voorgaande nieuwsbrief 2018-3. In het bericht stond vermeld dat Jan Nieuwenhuijzen hier gewoond heeft. Dat is onjuist – hij woonde in Monnickendam - waar hij ook begraven is. In Edam woonde zijn zoon dr. Martinus en in zijn huis vond de oprichting plaats in in 1784. Lees meer