Aankondiging.ProvoostJohan is Provoost is een bestuurder die in Groede (Zeeuws-Vlaanderen) niet meer weg te denken is als actief bestuurder van ‘t Nut.

In 1970 is hij op aandringen van de toenmalige secretaris mevrouw Mimi Schijve lid geworden van het departement Groede. Zijn vrouw, die uit Limburg kwam, kon op deze wijze zo snel mogelijk kennis maken met de sociale- en culturele aspecten van de streek. 

Johan Provoost vertelt: ‘De eerste tien jaar hebben we bijna alle activiteiten bijgewoond, zoals een weekend naar Brussel. Hoewel ik altijd lid ben gebleven heb ik dertig jaar lang geen activiteit meer bijgewoond. Allerlei oorzaken lagen hieraan ten grondslag, zoals het ziek worden van mijn vrouw en haar overlijden, opgroeiende kinderen en de transitie van boerderij naar restaurant met speeltuin. Ook door langdurig bestuurlijk werk onder andere voor de gemeenteraad en het waterschapsbestuur was ik ‘t Nut uit het oog verloren. Na mijn verhuizing naar Groede en pensionering ben ik de bijeenkomsten van ’t Nut weer gaan bezoeken. Na het overlijden van onze onvergetelijke voorzitter de heer Jan Maat werd ik gevraagd voor het bestuur en ben vervolgens voorzitter geworden. Hoewel ons departement sinds de jaren zeventig in ledental meer dan gehalveerd is, vind ik het samen met de andere bestuursleden toch nog een uitdaging om iets te organiseren. Vorig jaar hebben we besloten samen met ons zusterdepartement Sluis/Aardenburg activiteiten op touw te zetten. Sluis/Aardenburg biedt namelijk al sinds jaren geen uitstapjes meer, maar alleen nog lezingen. Gezamenlijk hopen we nu voor beide activiteiten meer deelname te krijgen. We hebben ook geprobeerd om er jonge mensen bij te krijgen. Maar vanwege belemmeringen zoals het feit dat man en vrouw tegenwoordig beiden buitenshuis werken in combinatie met de zorg voor kinderen is dat niet gelukt. Tegenwoordig proberen we meer in de vijver van de jong gepensioneerden te vissen, wat een wisselend resultaat laat zien.'

In welke richting zou uw departement/district zich moeten bewegen in de toekomst?
Wat ik nog als wens heb voor komend jaar is een culturele reis maken naar Parijs met leden van het departement. Hopelijk is er een sponsor te vinden om dit mogelijk te maken. Onze kasmiddelen laten namelijk niet toe om hier veel als departement aan bij te dragen. Ik kan me voorstellen dat een bijdrage ook echt nodig is omdat ik de indruk heb dat een busreis, toegangskaarten en restaurantbezoek e.d. tegenwoordig te duur is voor onze niet meer werkzame leden.

U mag een wens doen en voor1 dag een historisch persoon zijn, wie zou u willen zijn, en waarom?
‘Ik zou wel een dag minister-president Rutte willen zijn. Dit om het stemrecht weer te veranderen in een stemplicht en de militaire dienstplicht weer in te voeren.’

Is er iets dat u graag kwijt wil over het Nut?
‘‘t Nut heeft in het verleden zeer veel goeds gedaan. Met name via het onderwijs gewerkt aan vrije zelfstandig denkende mensen. Vrij van religie of andere dogma’s. Op veel terreinen zoals Nutsbewaarscholen (Groede 1869), Nutsspaarbanken en Nutsziektekostenverzekering is ’t Nut in het openbare leven actief geweest. ‘t Nut heeft pionierswerk gedaan wat de overheid allengs heeft overgenomen. Op sociaal en cultureel gebied blijft er anno 2018 naar mijn mening nog een bescheiden rol voor ’t Nut weggelegd. Of de jongeren er ook zo over denken?’

De keuzes van Johan:


- Geldschenken of meehelpen aan een goed doel - Geld schenken (gezien leeftijd)
- Vertrouwen of controleren                                - Vertrouwen
- Principes of meebewegen                                - Meebewegen
- Vergaderen of verjaardag schoondochter     - Verjaardag schoondochter
- Natuurvakantie of cultuurreis                           - Cultuurreis
- Mojito of glaswijn                                                - Glas wijn
- Bridge of klaverjassen                                        - Geen van beiden
- Windows of Apple                                              - Windows
- Netflix of NPO                                                      - NPO
- Whatsapp of e-mail                                            - E-mail
- Jong of ervaren                                                    - Jong

Voor het programma van het departement Groede lees hier meer