District aankondiging1In de afgelopen periode kwamen de departementen in het district Zuid-Nederland en in het district Noord-Holland bij elkaar. Er werd teruggekeken op een veelbewogen verenigingsjaar. Ook kwamen de toekomstplannen voor het landelijk Nut aan de orde.

In Noord-Holland werd de vergadering gehouden op 22 september in Castricum. De departementen Edam, Wieringermeer, Zaanstad, Den Helder, Twisk en Enkhuizen waren met een afvaardiging aanwezig. De voorzitter, de heer Johan Meijn, opende de vergadering met de mededeling dat departement Middenbeemster is opgeheven. Het bestuurslid Bischoff Tulleken trad volgens rooster af en is niet herkiesbaar. Met een tijdelijke vervanging blijft het districtsbestuur in Noord-Holland echter voltallig.

Ook werd er informatie over de jaarprogramma’s tussen de departmenten uitgewisseld. De meeste programma’s vindt u terug op de website van het Nut onder de knop Departementen. . De conclusie mag wel zijn dat de departementen in Noord-Holland groeien en bloeien en ieder op hun eigen wijze een plek in de plaatselijke samenleving innemen. Arno Boon bezocht de vergadering namens het landelijk Nut.

Belfort sluis675Departement Sluis-Aardenburg, verwelkomde op 27 september jl. een afvaardiging van de departementen Groede, Heusden, Langstraat, Noord-Beveland, Werkendam en Sluis-Aardenburg zelf. De voorzitter van het departement, de heer Henk Masclee, wees er in zijn welkomstwoord op dat “Hart van Sluis” het etablissement waarin de vergadering plaatsvond heeft gediend als burgemeesterswoning. Piet Hamelink, voorzitter van zowel het district als van het landelijk Nut, opende vervolgens de districtsvergadering.

Na de lunch bezocht het gezelschap het enige nog beschikbare Belfort van Nederland. Een belfort of hallentoren is een middeleeuwse wachttoren met een stormklok. In het Belfort is nu de raadszaal van de gemeente Sluis (West Zeeuws-Vlaanderen) te vinden en ook een uitgebreide collectie dikke van Dalen ’s.

In beide districtsvergaderingen werd ook teruggekeken op het veel bewogen verenigingsjaar 2018 van het landelijk Nut. De buitengewone ALV in april 2018 in Wageningen was een belangrijke bijeenkomst. Tijdens beide districtsvergaderingen werd uitgebreid ingegaan op de denkbeelden die het maatschappijbestuur samen met de adviescommissie ontwikkelt ten aanzien van het functioneren van de statutair in de organisatie verankerde districten. Mede ingegeven door de inbreng van de adviescommissie zal tijdens de ALV op 20 april 2019 in Dordrecht een voorstel worden gedaan om de formele positie van de districten te beëindigen en zal aan de departementen de mogelijkheid worden geboden om op basis van een eenmalige startsubsidie zelf facultatief hun departementen onderling te organiseren.