Berber

In de komende nieuwsbrieven zult u regelmatig een interview aantreffen met een Nutsbestuurder of iemand die zich actief inzet voor het Nut. Berber Honing uit Den Helder bijt het spits af. 

Berber is al ruim tien jaar voorzitter van het departement Den Helder. Daarvoor was zij al een aantal jaren secretaris geweest. Daarnaast is zij tien jaar secretaris van het district Noord-Holland. Beide functies vervult zij met groot enthousiasme en plezier. Over haar lidmaatschap en motivatie zich in te zetten voor het Nut vertelt Berber het volgende.

‘Hoe lang ik lid ben van het Nut weet ik niet precies. Ik denk bij benadering 30 jaar. Ik ben actief voor het Nut sinds de negentiger jaren. Toen ik net in Den Helder woonde werd ik omstreeks 1969 door de voorzitter van het departement gevraagd om namens het Nut bestuurslid te worden van het bestuur van de bibliotheek. De Nutsbibliotheek was toen gefuseerd met de katholieke en de openbare bibliotheek, het werd toen een openbare bibliotheek. Ik was toen nog geen lid van het Nut maar heb me wel als zodanig gedragen.
Ik vind het fijn om met de bestuurders en de leden om te gaan en mee te denken over een programma. Oorspronkelijk werd door het departement financiële steun verleend voor concrete doelen en aan organisaties, mits vallend binnen de doelstellingen van het Nut, terwijl de bijdrage geen bijdrage mocht zijn in exploitatiekosten.’

Berber heeft niet stil gezeten blijkt uit wat zij vertelt over haar werkzaamheden voor het Nut Den Helder. ‘Sinds een paar jaar, na afschaffing van de jaarlijkse bijdrage aan de schouwburg om het mogelijk te maken bijzondere producties naar Den Helder te halen, zijn we gestart met een programma: lezingen, concerten, museumbezoek, tuinbezoek e.d. De laatste jaren organiseren we samen met de bibliotheek (de beste van Nederland en ook van de wereld!) tweemaal per jaar een Nutscollege.’

Berber verhaalt verder dat er zeker een toekomst voor het Nut is, al is daarvoor wel inzet en aandacht vereist. ‘Er zijn nu drieëndertig leden, toen we met programmering begonnen waren dat er zestien. Het aantal leden is te laag om echte excursies te organiseren en bij de andere bestuursleden bespeur ik teleurstelling als een activiteit met slechts een derde van de leden bezocht wordt, waarbij dan de bestuursleden steeds aanwezig zijn. Er is hier een actieve Volksuniversiteit en er zijn veel verenigingen actief, waardoor men niet echt zit te wachten op de activiteiten van het Nut, hoewel wij de oudste vereniging zijn. Toch denk ik dat we moeten groeien en meer naamsbekendheid moeten verkrijgen. De Nutscolleges trekken wel volle zalen en zijn qua onderwerp zeer gevarieerd.

Aletta Jacobs3

 

Als u terugdenkt aan volwassen personen in uw jeugd, wie zou het meest trots zijn op de invulling van uw functie / leven nu ( of van wie hoopt u dat hij/ zij het meest trots op u is of zou zijn). ‘Mijn moeder en ik h

Welke hobby's hebt u tot nu toe uitgeprobeerd? Kunst is een grote hobby en daarnaast tuinieren. Verder ben ik actief in verschillende verenigingen.’’oop mijn vader (mijn vader overleed toen ik 10 jaar was’.

 

 

De laatste foto die u (met uw telefoon) maakte, welke is dat en wat kunt u erover vertellen?
‘De laatste foto maakte ik in het Groninger museum, waar ik de tentoonstelling over de Ploeg bezocht. Een schilderij van Jan Altink met werkers op het land, duidelijk geïnspireerd door van Gogh, heel kleurrijk, veel geel en groen met op de achtergrond een blauwe trein met een aantal wagons.’

 U mag een wens doen en voor een dag een historisch persoon zijn, wie zou u willen zijn, en waarom? ‘Aletta Jacobs. Zij beschikte over een enorm doorzettingsvermogen en heeft ervoor gezorgd dat vrouwen konden gaan studeren. Het is belangrijk dat een vrouw hoe dan ook in haar eigen onderhoud kan voorzien.’

Stel dat u het komende jaar al uw aandacht, energie en tijd in een (denkbeeldig) project van het Nut zou mogen steken, wat zou u kiezen? ‘’Ik denk in laaggeletterdheid.’

2018 06 22 16.10.35Is er iets dat u graag kwijt wil dat in relatie staat tot uw werk voor het Nut? ‘Ik vind het leuk en bijzonder dat we in het Nut met allerlei mensen omgaan en een gezamenlijke interesse hebben.’

 

De keuzes van Berber:

 

Tentoonstelling of lezing

 Geld schenken of meehelpen aan goede doel

Vertrouwen of controleren (maar controleren noodzakelijk!)

Principes of meebewegen

Mojito of glas wijn 

Windows of Apple 

Netflix of NPO

Whatsapp of e-mail

Jong of ervaren

 (Foto: Berber Honing 2e van recht tijdens feestelijke overdacht Nutspand in juni 2018)