Taart NUTOp 22 juni 2018 is het Nutspand in Edam feestelijk overgedragen aan de nieuwe eigenaren. De voorzitter van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, de heer Piet Hamelink, streek op 22 juni voor de laatste keer de Nutsvlag op het pand en overhandigde deze aan de nieuwe bewoners.

Voorafgaand aan deze symbolische handeling vond er een bijeenkomst voor genodigden plaats in het Damhotel. De nieuwe eigenaren, Peter de Jong en Corinne Schaatsbergen, verrasten de aanwezigen met een prachtige taart van Abel waarop het pand te zien was. Behalve dat de taart er fantastisch uitzag was deze ook heel lekker! De voorzitter van het Nut, Piet Hamelink, overhandigde op zijn beurt twee standaardboekwerken ('Om het algemeen Volksgeluk' en 'Schoolprenten') van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen aan Peter en Corinne.

Website foto 1

Met de overdracht van het Nutspand krijgt het rijks monumentale pand, weer de oorspronkelijk woonfunctie terug. De voormalige bewoner van het pand, Martinus Nieuwenhuijzen, medeoprichters van de vereniging. Het Nut stond in haar ruim 200-jarig bestaan aan de wieg van de Onderwijswet, Nutscholen, Nutspaarbanken (nu de Volksbank), het VSBfonds, Nutsbibliotheken en diverse andere initiatieven zoals volkstuinen en diverse culturele verenigingen. Het verenigingshuis is niet meer nodig omdat de Maatschappij, met nu nog zo'n 70 leden/ departementen, elders in het land bijeenkomsten houdt en het landelijk bestuur geen behoefte meer heeft aan een secretariaat op een vaste locatie. De opbrengst van de verkoop van het pand gaat naar de stichting Jan NIeuwenhuiyzenfonds. Deze stichting was eigenaar van het pand en ontfermt zich over het vermogen van de Maatschappij. Het vermogen wordt inmiddels ingezet voor een fonds op naam ‘het Nutfonds’ondergebracht bij het VSBfonds. 

Website foto 2

De rijke historie van het pand is bij de nieuwe eigenaren in goede handen want zij zullen deze volgens afspraak respecteren. De nieuwe eigenaren zullen op de begane grond een klokkenmakerij vestigen en op de verdiepingen gaan wonen. Kijk ook op de facebookpagina van het Nut.