Nutspand overzicht

Het Nutspand heeft sinds begin 2018 nieuwe eigenaren. Zij willen na een verbouwing in het rijksmonument gaan wonen en op de begane grond een klokkenmakerij vestigen. De woonvertrekken zullen op de verdiepingen worden gerealiseerd. Het proces tot bestemmingswijziging loopt hiertoe nog.

Het pand zal tot in lengte van dagen voor het publiek te bezoeken zijn op Open Monumentendag omdat dit bij de verkoop is vastgelegd. Ook zal er een aparte website gepubliceerd worden. In 2013 is besloten om te onderzoeken of een kostendekkende exploitatie van het pand in Edam mogelijk zou zijn. Dat is in de jaren daarna niet gelukt. Het bestuur van de stichting Jan Nieuwenhuyzenfonds, eigenaar van het pand, besloot daarom tot verkoop. De gebruikers van het pand werden geïnformeerd. Allen vonden binnen een relatief kort tijdsbestek vervangende werkruimte.

Voorafgaand aan het verkoopproces is een uitgebreid onderzoek gedaan naar de staat van onderhoud van het 17e -eeuwse pand en de geschiedenis. Bij de verkoop heeft het bestuur van JNF gemeend dat een nieuwe eigenaar open moet staan voor de zeer rijke geschiedenis van dit rijksmonument. De nieuwe eigenaren hebben daar ook ervaring mee.
Met de nieuwe eigenaren is afgesproken dat er nog een keer contact gezocht wordt met de pers voor de feestelijke overdacht van het pand. Dit gebeurt echter pas op het moment de vergunningen verkregen zijn. Het is de bedoeling dat bij die gelegenheid ook een korte film het daglicht zal zien. Deze film wordt geproduceerd door ’Abel´. Hij is bekend van ’Abel’ van de taarten. Een kinderprogramma dat al ruim 20 jaar met succes draait en waarin steeds een kind centraal staat dat vertelt – tijdens het bakken van een taart – of zijn of haar leven.