Deze samenwerking is in 2016 tot stand gekomen met als doel het vermogen van het JNF en Nutfonds te behouden en de opbrengst ervan ook op lange termijn in te blijven zetten voor projecten in lijn van de doelstelling van het Nut (dus voor Mens en Maatschappij).

In de periode voorafgaand aan de samenwerking bleek al dat de doorloop- en beoordelingstijd van aanvragen door het Nutfonds wel wat korter konden. Dit had alles te maken met het feit dat de besluitvorming en administratieve afhandeling een grote belasting qua tijd en aandacht vergde van het landelijk bestuur van het Nut en de ondersteuning van het bestuur. In sommige gevallen zaten er wel 6-maanden tussen de aanvraag en de uiteindelijke uitbetaling van een subsidies. Al met al geen wenselijke situatie.

De conclusies van de evaluatie zijn dat de afhandeling van aanvragen in het algemeen veel beter en sneller verloopt bij VSB dan binnen het Nut mogelijk was. De toekenningscriteria zijn ook duidelijker voor de aanvrager op het moment van de aanvraag. Al tijdens het invullen van het digitale aanvraagformulier weet deze of de aanvraag enige kans van slagen heeft. Ook is het zo dat aanvragen die ondersteund worden door departementen een veel grotere kans hebben op een toekenning van een subsidie mits deze compleet zijn en voldoen aan de ‘administratieve’ eisen.
Opvallend is de terugloop van het aantal aanvragen in het algemeen en dat er (nog) geen enkele aanvraag is ontvangen met de focus op onderwijs. Dit heeft wellicht te maken heeft met de verbeterde omschrijving van de doelgroep en doelstelling: “Mens en Maatschappij”?. Dit wordt de komende tijd onderzocht. Het Nutfonds wordt inmiddels ook aangemeld bij het Nationale Fondsenboek waar het eerder niet vermeld was.

De partijen zijn het er dan ook over eens dat de eerste fase van samenwerking voldoet aan de verwachting en de beoogde verbetering van het opereren van het Nutfonds wat heeft geleid tot de effectuering van de tweede fase waarin het vermogen van JNF nu in beheer is bij het VSBfonds. Lees meer