Archief Nutspand verhuisd

Eind vorig jaar is het archief uit het pand in Edam overgebracht naar het Stadsarchief Amsterdam. Het pand staat sinds de zomer 2017 te koop. Het landelijk Nut achtte het archief te belangrijk om verloren te laten gaan voor de toekomst en besloot in 2017 de archivering te bekostigen.  Cor den Boer, van de archiefcommissie, heeft vooruitlopend op de verhuizing nog delen van het archief die niet geschikt waren voor de collectie in het Stadsarchief weten onder te brengen bij departementen en regioarchieven. Het zal naar verwachting nog zo’n twee jaar duren voordat het Stadsarchief de stukken volledig heeft opgeschoond en gecategoriseerd. Tot die tijd zijn de stukken niet in te zien.

Profielwerkstuk Over Maatschappij tot nut van ‘t Algemeen

In september 2017 meldden zich per e-mail bij het secretariaat van ‘t Nut twee leerlingen uit 6VWO van de RSG Broklede in Breukelen die een profielwerkstuk wilden maken voor het vak geschiedenis. Samine Dreteler en Caitlin van Kuik vonden beiden de Verlichting een erg interessante periode in de geschiedenis. Toen zij de ‘Maatschappij tot nut van het Algemeen’ tegenkwamen sprak hen dit gelijk aan. Samine en Caitlin hebben met plezier gewerkt aan het profielwerkstuk over ’t Nut. De hoofdvraag van hun onderzoek was: “Wat was de invloed van de ‘Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen’ op onze Nederlandse samenleving?” Zij bedanken Cor den Boer voor zijn deskundigheid en energieke inzet. Hij was bereid een interview te geven en daarnaast verzorgde hij ook nog rondleiding in het Onderwijsmuseum. Het profielwerkstuk is toegankelijk via volgende de volgende link. Lees meer

           rekenboeknut  

Een rekenboek van ‘t Nut (Het onderwijsmuseum)