Het Nut zoekt kandidaat-bestuurder (m/v) in Noord-Nederland

Tijdens de ALV op 29 april jl. is er een profielschets gepresenteerd aan de leden voor de nieuwe kandidaat-bestuursleden. In de profielschets staat onder andere te lezen dat kandidaten bereid zijn om het bestuur te vertegenwoordigen bij belangrijke gebeurtenissen van departementen en bij districtsvergaderingen.

Toekomstige bestuursleden zijn erop gericht door middel van consensus tot een eenduidig standpunt en resultaat te komen en daarvoor draagvlak te creëren binnen de vereniging. Het bestuur vergadert 3 a 4 x per jaar op een centrale plek in Nederland, doorgaans goed bereikbaar met openbaar vervoer. Binnen het Maatschappijbestuur heerst een open cultuur waar ruimte is voor feedback. Zoals eerder te lezen in deze Nieuwsbrief is het landelijk bestuur op zoek naar een kandidaat-bestuurslid uit het Noorden van het land. De profielschets kan worden opgevraagd bij een van de leden van het bestuur. 
 

Bestuur 2017
 V.l.n.r. Piet Hamelink (voorzitter), Arno Boon (penningmeester) Bas Andeweg (secretaris), Jan Willem Offerhaus