240 jaar Nut

Voor het vierde interview ter gelegenheid van het 240-jarig jubileum is gesproken met directeur Erik Los van Nutsschool Wassenaar. Met betrokken ouders als fundament van de school, geeft hij met veel bevlogenheid vorm aan het onderwijs met als doel terug te geven aan de maatschappij. Erik deelt zijn visie op onderwijs, de rol van ouders en de toekomst van Nutsschool Wassenaar.

Lees meer

Piet Oud uit Edam vertelt in het derde interview ter gelegendheid van het 240-jarig jubileum hoe hij al vroeg in aanraking kwam met het Nut, om uiteindelijk als voorzitter in het bestuur van departement Edam terecht te komen. Hij blikt terug op de invloed van het Nut op de samenleving, zijn rol bij het Nutspand in Edam en de toekomst van het Nut.

Lees meer

Voor het tweede interview ter gelegenheid van het 240-jarig jubileum van Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen spreken we met Razia Abdoel van departement Amsterdam. Met toewijding en bewogenheid vervult zij als secretaris een prominente rol bij het beoordelen van subsidieaanvragen voor regio Amsterdam.

Lees meer
 

Voor en door departementen

Op 3 juni 2024 vierde departement Enkhuizen groots haar 225-jarig bestaan in de Westerkerk. Het Nut Enkhuizen staat elk jaar weer garant voor een rijk gevuld programma met cultuur activiteiten.

Lees meer

Jaarlijks reikt het Nut Zaanstad de Nutsprijs uit aan een instelling die zich in de Zaanstreek verdienstelijk maakt binnen de doelstelling van het Nut: de bevordering van het welzijn van mens en samenleving.

Lees meer

Op 20 februari 2024 vond de algemene ledenvergadering van het Nutsdepartement Winschoten, ook wel Oldambt genaamd, plaats in Finsterwolde. Het Nutsdepartement wil zich nadrukkelijk richten op de doelstelling van het Nut: een actieve bijdrage leveren aan het welzijn van mens en samenleving.

Lees meer
 

Landelijk nieuws

Op 6 april 2024 werd op uitnodiging van het Nut Den Helder aldaar de 233-ste algemene ledenvergadering van het landelijk Nut gehouden.

Lees meer

Op 12 oktober 2024 vieren Nutsbestuurders het 240-jarig jubileum in het Spoorwegmuseum te Utrecht. De heer Johan Remkes heeft toegezegd een lezing te komen houden.

Lees meer

Ter gelegenheid van het 240 jarig bestaan introduceertde het Nut in april 2024 een handzame algemene folder over haar (actuele) bestaan, organisatie en activiteiten.

Lees meer