Welkom op de website van het Departement Winschoten van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen uit 1784. Een vereniging met een rijke geschiedenis. Het departement Winschoten bestaat sedert 1817 en noemen wij meestal “het NUT-Winschoten”.

Van oorsprong droeg het NUT in algemene zin bij aan de ontwikkeling van het volk door middel van diverse vormen van kennisoverdracht en scholing. Het Nut-Winschoten richtte zich in het verleden specifiek op het scheppen van werkgelegenheid voor armen, het exploiteren van de leeszaal en de Nutsspaarbank, alsmede het stichten van kleuter- en lagere scholen.

Ook in de huidige tijd tracht het NUT-Winschoten de leefbaarheid te bevorderen door een bijdrage te leveren aan het welzijn van individu en samenleving. Dit zonder winstoogmerk onder het motto: “Kennis is de weg naar persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling”.

Het NUT-Winschoten is er voor iedereen en streeft naar individuele en maatschappelijke ontplooiing van leden en niet-leden.

Het NUT-Winschoten is een vereniging met leden die werkzaam zijn ten algemene nutte zonder voorwaarden te stellen aan het lidmaatschap en kent geen uitgangspunten die verplicht worden opgelegd of waarvan de naleving wordt verlangd.

Het Nut-Winschoten is een lokale culturele vereniging van enthousiaste mensen die een programma van interessante lezingen, symposia en cursussen tracht aan te bieden, excursies organiseert en het bezoek aan actuele culturele evenementen tracht te bevorderen. Ook kan het NUT-Winschoten direct en/of indirect leefbaarheidsinitiatieven en projecten in de samenleving die in lijn zijn met de doelstellingen van het departement financieel ondersteunen.

 

Voor nadere informatie over het NUT-Winschoten kunt u zich per post of telefoon wenden tot het bestuur, of u kunt per email een bericht versturen.

Het bestuur bestaat uit:

·      jan Pieters (voorzitter) 

·       Kees van Slochteren (secretaris) / tel.: 0597-593466 / email: k.b.vanslochteren@gmail.com

·       Harm Roelof Cornelis Jonker (penningmeester) ·    

·       Mony Mulder-Koster (Bestuurslid)

Het NUT-Winschoten is per email te bereiken via de secretaris k.b.vanslochteren@gmail.com en het postadres is Molenstraat 12, 9679KC Scheemda.

 

 Programma 2022-2023

• 20-09-2022 lezing “burgemeester in een veranderende samenleving” van onze burgemeester mevrouw C.Y. Sikkema.. Helaas kan deze lezing niet doorgaan.!
 
• 18-10-2022 lezing “Oost-Groningers lopen kansen mis” van professor dr. S. Koster. Locatie De Boschpoort.
 
• 15-11-2022 lezing van dr. E. Bronnikova.
Locatie De Boschpoort

Oorlog en de nog geen vrede.

We leven in een moeilijke en ingewikkelde tijd met zelfs een ernstige oorlog op ons continent. Op 15-11-2022 organiseren wij voor u een lezing onder de titel “de zoektocht naar jezelf en de zin van het leven” over een van de grootste schrijvers aller tijden: Lev Tolstoj. Bijna iedereen van ons heeft zijn boek “Oorlog en vrede” wel eens gelezen of in de boekenkast staan. De titel van dit boek is recent door Vladimir Poetin verboden en heet, echt waar, sinds de inval in de Oekraïne geen “Oorlog en vrede” meer maar: “De speciale militaire operatie en vrede”.

Als spreekster over Lev Tolstoj hebben wij voor u kunnen vastleggen niemand minder dan dr. Elena Bronnikova. Zij is geboren en getogen in Rusland in Novosibirsk en doceerde daar aan de universiteit de Russische taal, letterkunde en psychologie. De liefde bracht haar tijdens de Perestrojka naar Nederland, want haar echtgenoot kreeg als wiskundige een baan bij een Nederlandse universiteit. De laatste maanden is Elena als geboren en getogen Russin, met familie in Rusland, zeer veel in de nationale media als Ruslandkenner en zit ze regelmatig aan tafel bij diverse praatprogramma`s van de NOS om te praten over de oorlog in de Oekraïne.

Elena_Bronnikova.jpg

Elena Bronnikova vraagt zich wel af na wat er allemaal in de Oekraïne gebeurd is of ze nog wel met u mag praten over de Russische cultuur en literatuur. Heeft Rusland het lezen van de Russische literatuur onmogelijk gemaakt? Neen, is dan het antwoord. Elena Bronnikova zal u aan de hand van de opvattingen van Lev Tolstoj over oorlog, patriottisme, religie en de zin van het leven duidelijk maken hoe actueel in 2022 de opvattingen van Tolstoj wel niet zijn. Deze spannende lezing zal vooral gaan over Lev Tolstoj, maar u mag ook vragen stellen over de oorlog en de nog geen vrede tussen Rusland en de Oekraïne.

De lezing wordt gehouden dinsdagavond 15-11-2022 aanvang 19uur30 in de Molenzaal van De Boschpoort aan het Boschpoortplein 2a te Winschoten. De toegang is inclusief 2 consumpties 10 euro en dit alleen in “echt geld”. Organisatie: het NUT-Winschoten/Oldambt.

Om te voorkomen dat we weer belangstellenden naar huis moeten sturen vanwege een te volle zaal is reserveren van uw toegangskaarten verplicht via een mail naar k.b.vanslochteren@gmail.com. Leden van het departement NUT-Winschoten/Oldambt hebben naast korting ook een gereserveerde stoel en behoeven dus geen toegangskaart te reserveren.