Welkom

Welkom op de webpagina van het Departement Winschoten/Oldambt, dat in 1817 is opgericht. Van oorsprong heeft het NUT tot doel bij te dragen aan de algemene ontwikkeling van de bevolking door kennisoverdracht en scholing. Het NUT Winschoten richtte zich in het verleden specifiek op het scheppen van werkgelegenheid voor armen, het exploiteren van de leeszaal en de Nutsspaarbank, en het stichten van kleuter- en lagere scholen.

Ook tegenwoordig wil het NUT Winschoten/Oldambt actief bijdragen aan het welzijn van mens en samenleving. Zonder winstoogmerk en onder het motto 'Kennis is de weg naar persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling'. Het NUT is er voor iedereen, leden en niet-leden.

Als cultureel departement organiseren we activiteiten met een educatief karakter, zoals lezingen, cursussen, excursies en symposia. Ook leveren we financiële ondersteuning - al dan niet via het landelijke NUT - aan lokale initiatieven die passen binnen de doelstellingen van het departement.

Dankzij onze leden kunnen wij activiteiten blijven organiseren. Het lidmaatschap bedraagt €15 per persoon per kalenderjaar. Wilt u lid worden of heeft u andere vragen? Neemt u dan contact op met onze secretaris.

 

Bestuur

Jan Pieters, voorzitter
Els de Haas, secretaris | info.nutoldambt@gmail.com
Harco Jonker, penningmeester
Kees van Slochteren, bestuurslid marketing en communicatie
Mony Mulder, algemeen bestuurslid

 

Lezingen

De Oldambtster Kring (DOK), voorheen Vrienden van de Filosofie in Oost-Groningen, maakt sinds februari 2024 als 'commissie DOK' deel uit van het NUT. Deze commissie verzorgt, evenals het NUT-algemeen, jaarlijks een aantal lezingen.

Lezingen NUT-algemeen
Locatie: MFC De Hardenberg, Hardenberg 5, 9684 AM Finsterwolde; aanvang 19:30 uur

Lezingen DOK
Locatie: Molenstraat 14, 9679 KC Scheemda; aanvang 20:00 uur

Voor zowel de lezingen van NUT-algemeen als DOK bedraagt de toegang € 10 contant (inclusief 2 consumpties). Reserveren van plaatsen is verplicht. Dit kan via reserveren.nutoldambt@gmail.com.

 

Lezingen april / mei 2024

Dinsdag 16 april (NUT-algemeen) - ‘Is of wordt de oorlog tussen Rusland en Oekraïne ook onze oorlog?’ door prof. dr. Hans van Koningsbrugge

Hans van KoningsbruggeHans van Koningsbrugge is hoogleraar Geschiedenis en Politiek van Rusland aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij o.a. directeur van The Centre for Russian Studies en docent aan Instituut Clingendael en de Defensie Academie.

Als NAVO-partner ondersteunen we Oekraïne op velerlei manieren, zonder direct deelnemer in het conflict te zijn. Oekraïne wordt door Nederland op alle mogelijke manieren geholpen, terwijl Rusland zoveel mogelijk wordt belemmerd. Zullen we voor onze betrokkenheid worden afgestraft? Wij leveren Oekraïne bijvoorbeeld munitie en zelfs vliegtuigen met raketten. Brengen we daarmee de vrede óf een uitbreiding van de oorlog naar ons land dichterbij? Zouden bijvoorbeeld de Gasunievestiging in Scheemda, waar Noors aardgas binnenkomt, of de Eemshaven dan doelwitten kunnen worden voor Russische raketten?

 

Maandag 6 mei (DOK) - Lezing door Fieke Gosselaar

Fieke Gosselaar (foto P. v.d. Broeke)

Fieke is voor het zomerreces de laatste spreekster in de serie Nutslezingen van de Oldambtster Kring (DOK) onder de titel ‘Nieuwsgierig naar wat mensen beweegt’.

Zij is geboren in Finsterwolde en studeerde rechten in Groningen. Ze werkte als strafrechtjurist bij de Groninger rechtbank en is nu werkzaam bij het Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC), dat zich bezighoudt met wetenschappelijk onderzoek en het organiseren van publieksactiviteiten als taalcursussen, lezingen, workshops en het vervaardigen van lesmateriaal in het Gronings voor docenten. Daarnaast geeft ze les op de Groningse Schrijversvakschool en - creatief als ze is – tracht ze via het CGTC en RTV-Noord het gebruik van de Groningse taal te stimuleren.

Fieke heeft een breed publiek door haar boeiende romans, die zich veelal in de provincie Groningen afspelen, en haar gedichten.

 

Het najaarsprogramma 2024 verschijnt binnenkort.