HET CULTUURDEPARTEMENT van HEUSDEN
Departement Heusden verzorgt voor zijn leden excursies naar bekende bedrijven, instellingen, musea etc. en organiseert lezingen over alle mogelijke veelal in de algemene belangstelling staande onderwerpen, waarbij bekende inleiders het woord voeren.
Zie voor actuele gegevens de Activiteitenkalender
Voor informatie kunt u zich per post of telefoon wenden tot het bestuur, of u kunt per E-mail een bericht versturen.
Namens het bestuur van het departement treedt als contactpersoon op:

Dhr. H. Fiedeldeij

Ridderstraat 19
5256 EE  Heusden

Voorzitter
E-mail: hfiedel@ziggo.nl