Secretaris
J. Meerman- van Krieken
Kromme Akkers 14
4171 BM Herwijnen
0418-581959
nut_herwijnen@hotmail.com

 

PROGRAMMA 2022/2023

Woensdag 19 oktober 2022    

  1. Algemene ledenvergadering.
  2. Presentatie door Ton van Kooten over de geschiedenis van “De Glasfabriek”.

 

Woensdag 16 november 2022     

Lezing door Ir. John Stoop, voorzitter van de Stichting tot behoud van erfgoed De Vries Robbé, over “De Vries Robbé “.

 

Woensdag 18 januari 2023

Presentatie door Leen van Leersum en Bert Luttjehuizen die als dienstplichtig soldaat vrijwillig in Suriname hebben gediend in de zestiger jaren.

 

Woensdag 15 februari 2023

Lezing door Klaas Tammes over de landbouwpionier “Baron van Brakell”, de belangrijkste vernieuwer     van de Nederlandse landbouw in het begin van de 19e eeuw.

 

Dinsdag 21 maart 2023

Bezoek aan Theater Peeriscoop te Gorinchem voor het theaterconcert met Lenny Kuhr.  

 

April 2023

Korte excursie

 

Zaterdag 2 september 2023

Jaarlijks reisje. De bedoeling is om jaarlijks de 1e zaterdag van september daarvoor te plannen.  

De lezingen worden gehouden in dorpshuis “De Poort” aan de Zworrelstraat te Herwijnen.

                     

Algemene gegevens:

Samenstelling bestuur:

Voorzitter                   : J.E.J. Klein Geltink- Meijering, Waaldijk 108, 4171 CH Herwijnen, tel.582120

Secretaris                    : J. Meerman- van Krieken, Kromme Akkers 14, 4171 BM Herwijnen, tel.581959

Penningmeester          : S. van Zandwijk- Groen, Enspijk, tel.06-11748717

Bestuursleden             : G. de Bruijn, Rij en Uitweg 10, 4171 CN Herwijnen, tel.581387

                                     vacature

E-mail adres Nut        : nut_herwijnen@hotmail.com

Rabobank                   : rek.nr.NL20RABO 0328 0031 58