Gorredijk hoofdstraat 2 2  Gorredijk museum Gorredijk hoofdstraat 3 2 
programma 2021-2022
Kasboek 200 jaar oud NutAlgemeen.nl  
Gorredijk e.o. 200 jaar NutAlgemeen Historie  
Cultureel Centrum"de Skâns"
Gorredijk ANBI  
 
     

 Contributie:

In de algemene ledenvergadering van 6 april 2017 is de contributie vastgesteld op: € 15,-- voor alleenstaanden en € 20,-- voor samenwonenden.

Bankno. is: NL49RABO 0 136 131 786 t.n.v. Nutsdepartement Gorredijk e.o.

E-mail Nut Algemeen departement Gorredijk: nutgordyk@gmail.com


Huidige Activiteiten:

Door het NUT Gorredijk e.o. wordt zoveel mogelijk trouw gebleven aan het oorspronkelijk doel: Het jaarlijks organiseren van een aantal lezingen en culturele voorstellingen. Alles verdeeld over een zestal avonden die worden gehouden in de Skâns.

De toegang voor deze bijeenkomsten is gratis voor leden.

Aan het eind  van het jaar is er in samenwerking met de Skâns de "Aldjiers útsetter".

In het begin van het nieuwe jaar is er een koffietafel met aansluitend een muziek- of theaterprogramma ook in samenwerking met de Skâns.

 

Het seizoen wordt in mei afgesloten met een busreis en in augustus beginnen we het nieuwe seizoen ook met een busreis.Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden.

 

Tegen een kleine onkosten vergoeding van 1 euro kunnen leden die vervoer nodig hebben gehaald en gebracht worden.                    Inlichtingen Secretariaat Gorredijk e.o.


Voor informatie kunt u zich per post of telefoon wenden tot het bestuur, of u kunt per e-mail een bericht sturen.

Namens het bestuur van het departement Gorredijk e.o. treden de volgende contact personen op:

Secretaris Ledenadministratie Notulist
K. Dijkstra W. Zwanenburg D. Peenstra-Bijker
Kûperij 9 Langewal 72 Langewal 104
8401 VN  Gorredijk 8401 DM  Gorredijk 8401 DH  Gorredijk
0513-462586 0513-462853 06-53452752
kor.dijkstra@home.nl weintje.zwanenburg@kpnmail.nl doetypeenstra@home.nl