Voor informatie kunt u zich per post of telefoon wenden tot het bestuur, of u kunt per E-mail een bericht versturen.
Namens het bestuur van het departement treedt als contactpersoon op:

Mevr. H. Lanting-Tuitjer

Korte Bree 13
9461 CE  Gieten

Secretaris telefoon: 0592-262483 
E-mail: hh.lanting@home.nl

Programmaboekje 2019-2020

SAMENSTELLING BESTUUR

 

voorzitter Dhr. A.B.Krikken
Verlengde Asserstraat 77
' 9461 TV Gieten
tel. 0592 - 261695

secretaris Mevr. H. Lanting - Tuitjer
Korte Bree 13
9461 CE Gieten
tel. 0592 - 262483
e-mail: hh.lanting@home.nl

penningmeester Mevr. L. Sternberg
Eexterweg 6E
9461 BD Gieten
tel. 0592 - 263687
Bankrek. nr. NL20RABO0321951328 t.n.v. Nutsdepartement Gieten e.o.

bestuursleden:

Dhr. A. van der Wal
Het Poeltje 1
9461 ES Gieten
tel. 0592 - 265254

Dhr. K.C.Kramer
Waardeellaan 11
9461 CL Gieten
tel. 0592-264343

Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
Departement Gieten e.o.

*wo 25 september 2019 Jaarvergadering en lezing van Dhr. Barend Preuscher: Gotland, Zweden
*wo 16 oktober 2019     Muzikale avond met Dhr. Arnold Veeman
*wo 27 november 2019  Mevr.Paulien Medema: lezing traumaheilcopter
*wo 29 januari 2020       Dhr. Aike Lettinga: lezing over het loodswezen

*wo 26 februari 2020     Mevr. G.A. de Lange: A la Carte, eten in de kunst, de kunst van het eten
*wo 25 maart 2020       Dhr.Ton van Gils: het klimaat
*vrij 24 april 2020          Excursie naar nog aan te geven bestemming