Voor informatie kunt u zich per post of telefoon wenden tot het bestuur, of u kunt per E-mail een bericht versturen.
Namens het bestuur van het departement treedt als contactpersoon op:

Mevr. H. Lanting-Tuitjer

Korte Bree 13
9461 CE  Gieten

Secretaris telefoon: 0592-262483 
E-mail: hh.lanting@home.nl

Programmaboekje 2021-2022

SAMENSTELLING BESTUUR

 

voorzitter Dhr. A.B.Krikken
Verlengde Asserstraat 77
9461 TV Gieten
tel. 0592 - 261695

secretaris Mevr. H. Lanting - Tuitjer
Korte Bree 13
9461 CE Gieten
tel. 0592 - 262483
e-mail: hh.lanting@home.nl

penningmeester Mevr. L. Sternberg
Eexterweg 6E
9461 BD Gieten
tel. 0592 - 263687
Bankrek. nr. NL20RABO0321951328 t.n.v. Nutsdepartement Gieten e.o.

bestuursleden:

Dhr. A. van der Wal
Het Poeltje 1
9461 ES Gieten
tel. 0592 - 265254

 

Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
Departement Gieten e.o.

* wo 29 september 2021 Jaarvergadering en lezing: Gezond ouder worden lezing door Baukje Krikken, apotheker en Jan Krikken, cardioloog
* wo 27 oktober 2021     Paddenstoelen, leing over de natuur: Geert de Vries
* wo 24 november 2021  Veiligheid bij geldzaken:pinpasfraude, phishing e.d. lezing door medewerkers van de Rabobank
* wo 26 januari 2022      Australie, reisverslag: Toos Meringa
* wo 23 februari 2022     Wereldmuziek: duo Tsjirmerij: Piet Herrema en Bert Otten
* wo 30 maart 2022        Het Drents dialect: Jan Germs
*vrij 22 april 2022           Excursie naar Hattem en Zwolle