Secretaris
E.Tj.Dijkema
Slochtermeenteweg 6
9621 CP Slochteren
0598-421927
et.dijkema@hetnet.nl