Secretaris
Han Leferink
E-mailadres van het bestuur: cvnutdelden@gmail.com

Website
Medio 2023 komt de website van 't Nut Delden online. Tot dat moment kunt u voor informatie en vragen een bericht sturen naar bovenstaand e-mailadres.