Voor informatie kunt u zich per post of telefoon wenden tot het bestuur, of u kunt per E-mail een bericht versturen door het invullen van het formulier dat u achter de tab "Informatie aanvragen" in de kop van deze pagina kunt vinden.
Namens het bestuur van het departement treedt als contactpersoon op:

Dhr. S. Waalkens

De Klieve 25
9695 BD  Bellingwolde

secretaris telefoon: 0597 - 531665 
E-mail: stofferwaalkens@hetnet.nl

Programma 2018 - 2019


Dinsdag 25 september 2018

20.00 uur de Meet

Lezing ARJAN ERKEL uit Rotterdam over ontvoering

In 2002 werd Erkel ontvoerd door rebellen in Dagestan. Hij is een sprekend voorbeeld over omgaan met veranderingen, aanpassen, verbinden en voor jezelf staan. Op een ontroerende, spannende en intrigerende manier vertelt hij over zijn twintig maanden du- rende gijzeling. 607 Dagen zat hij in een donker hok van anderhalf bij twee meter gegijzeld tussen de insecten en de muizen.

Al die tijd zag hij geen gezichten.

Toch kijkt hij zonder rancune op deze gijzeling terug. Deze periode is namelijk ook een harde en goede leerschool geweest over risico nemen, elkaar leren kennen en doorzetten om iets te bereiken.

Hij legt uit hoe tijdens de bizarre omstandigheden waarin hij zich bevond toch nog de kracht en ingangen kon vinden om te verbinden met de mensen, die hem zijn vrijheid hadden ontnomen. Het zoeken naar de balans tussen zelfrespect, eigenwaarde, trots en kwetsbaarheid om tot compromissen of onderlinge acceptatie te komen.


Dinsdag 9 oktober 2018

20.00 uur de Meet

Beroepsavonturier en fotograaf JOLANDA LINSCHOOTEN uit Akersloot verzorgt vanavond voor u de multimedia- presentatie SCANDINAVIË OP Z’N WILDST, op eigen houtje .

Alles is te koop. Behalve tijd. Die moet je nemen. Daarom maakte Jolanda Linschooten eigenhandig haar traditionele houten ski’s, sneeuwschoenen en kano om er vervolgens we- kenlang mee door de ruige Scandinavische natuur te trekken.

"Niets is mooier dan 'op eigen houtje' een tijdlang volledig in de Scandinavi- sche wildernis ondergedompeld te zijn, los van alle dagelijkse beslommerin- gen.

Dan ga je anders kijken en dát wil ik delen."


Donderdag 25 oktober 2018

20.00 uur de Meet

Lezing reisjournalist GIJS HARDEMAN ,Amsterdam

Ga mee op reis van de Kaap naar de Victoria watervallen. Reisjournalist en fotograaf Gijs Hardeman woonde in Zambia en Zuid-Afrika en komt jaarlijks terug in zuidelijk Afrika om

reisverslagen voor magazines en kranten te maken. Vorig jaar reisde hij met zijn vrouw, Raf (4) en Finnen (1) drie maanden door Zuid-Afrika, Zambia, Mo- zambique, Swaziland en Zimbabwe. Gijs neemt u mee langs zijn favoriete plekken, die hij op deze reis aandeed. Een variatie van Wild Life, natuur, wan- delen en lokale mensen.


Dinsdag 6 november 2018

20.00 uur de Meet

Janetta Veenhoven en Henk Bos (Nightawk Productions, Assen) vertonen ons de prachtige natuurfilm:

WILDERNIS IN DRENTHE

Het betreft hier de jaarlijkse gezamenlijke avond voor leden en donateurs van IVN afd. Westerwolde en leden van het Nutsdepartement Bellingwolde.

De organisatie van deze avond is dit jaar in handen van het Nutsdepartement Bellingwolde.


Zondagmiddag 18 november 2018 Martini Plaza, Groningen

EVITA, een imponerende musical

Vertrek per bus Deiman vanaf de Meet om 12.45 uur.


Donderdag 29 november 2018

20.00 uur de Meet

ROSITA STEENBEEK, Rome / Amsterdam Lezing uit en over eigen werk

Rosita Steenbeek maakte het lot van vluchtelingen en mi- granten van heel dichtbij mee. Op Lampedusa, Sicilië en in

Libanon hoort zij de intense verhalen van de vluchtelingen én de  hulpverle- ners, en deelt hun leven op de meest schrijnende maar ook mooie momenten. In een opvanghuis op Sicilië voor alleen reizende minderjarige asielzoekers. Met vrouwen uit Aleppo in een tent in een vluchtelingenkamp op een paar kilo- meter van de Syrische grens. Met hulpverleners in Libanon die de onmense- lijke keuze moeten maken wie wel en wie niet mee mogen met een humanitaire corridor naar Italië.

Op al deze en nog veel meer plekken vol verdriet raakt Rosita Steenbeek aan de levens van mensen die op hun sterkst en tegelijk kwetsbaarst zijn. En alle betrokkenen worden ieder voor zich geconfronteerd met de fundamentele vraag; wie is mijn naaste ?

Tevens zal Rosita Steenbeek vertellen over haar nieuwe boek ROSE, het be- wogen leven van haar grootmoeder en de lotgevallen van haar joodse familie tijdens de Tweede Wereldoorlog.


Vrijdag 21 december 2018

18.00 uur de Meet

Uitgebreid Koud en Warm buffet in het geheel vernieuwde restaurant de Meet.

De kosten bedragen 21.- p.p. U kunt zich hiervoor t.z.t. opgeven.

Na afloop van het buffet kunt u nog enige tijd genieten van de zanggroep FOREVER.

Forever is een zanggroep bestaande uit verschillende personen, maar die wel een gezamenlijke overeenkomst hebben, namelijk de liefde voor muziek.

Forever brengt herkenbare liedjes en houdt bij het vaststellen van het reper- toire rekening met de samenstelling van het publiek.


Zaterdag 5 Januari 2019

20.00 uur de Meet Nijjoarsverziede

Grunneger Oavend met een optreden van: TWIJ KÖRTEN TWIJ LANGEN,

bestaande uit Bart en Evert Kruizinga, Harm Tabak en Eltje Doddema .

Zij treden samen op met Krzysztof Groen in combinatie met verhalenverteller Henk Puister


Donderdag 31 januari 2019

20.00 uur de Meet

Lezing ARNOLD PILON, EELDE met als onderwerp: Waarom Iran?

In de eerste plaats omdat dit land al jarenlang zo negatief in het nieuws is (USA/Trump!) De heer Pilon wil heel graag de mooie kanten en de gastvrijheid van Iran laten zien.

Er is bovendien veel indrukwekkende "oude beschaving" van de Perzen te vin- den. Hij wil ons een andere kijk bezorgen op dit grote land, net als de TV serie "Onze man in Teheran" (Thomas Erdbrink)

De heer Pilon heeft Iran twee keer doorkruist met zijn 50 jaar oude Jaguar, van Oost naar West en van Noord naar Zuid .


Dinsdag 19 februari 2019

20.00 uur de Meet

Lezing LAURA STARINK Amsterdam over de Oekraïne

Hoe Vladimir Poetin erin slaagde Russen en Oekraïners tot aartsvijanden te maken.

Er zijn nauwe eeuwenoude historische, taalkundige, culturele en religieuze banden tussen Russen en Oekraïners. Na de volksopstand van Euromajdan in 2014 annexeerde Rusland de Krim en begon een opstand in Oost-Oekraïne die al 10.000 levens heeft gekost. Sindsdien zijn de betrekkingen tussen de buurlanden ronduit beroerd. Hoe is dat zo gekomen en wat moeten we ver- wachten van de naaste toekomst in het gebied waar de MH 17 is neerge- haald.?


zaterdag 16 Maart 2019

20.00 uur de Meet      Zaal open 19.00 uur

Drentse Vereniging "t Aol Volk" uit Emmen .

"Die lieve oom Ferdinand"

Blijspel in drie bedrijven - Auteur : Harm Dijkstra

De toegangsprijs voor deze toneelavond bedraagt 15 .—p.p.

Er zullen geen toegangskaarten worden uitgegeven, uw betaling is tevens uw entreebewijs.

Zo tegen het einde van het jaar kunt u zich hiervoor aanmelden.

Gaarne overmaking op rekening NL 89 Rabo 03066 08 081 t.n.v. Nutsdeparte- ment Bellingwolde.


Uitdagen 2019

De traditionele uitdag(en) vinden ook dit jaar bij voldoende belangstelling weer plaats in de maand April .

NUT-MTC / Stichting Museum Theater Commissie

Jaarlijks organiseert de Stichting MTC voor haar donateurs een bezoek aan een museum of een bijzondere tentoonstelling en het bijwonen van een theatervoorstelling. De theatervoorstelling combineert zij meestal met een diner om de communicatie tussen haar donateurs te bevorderen en het ook voor mensen zonder partner aantrekkelijk te maken een voorstelling bij te wonen.

Daarnaast verzorgt de stichting in samenwerking met een bij de SGR aangesloten reisorganisa- tie één maal per jaar een meerdaagse culturele reis. Vanuit een opstapplaats in de provincie reist men - al dan niet via Schiphol - naar een Europese stad of streek. Deskundige gidsen ver- zorgen de rondleidingen ter plaatse. Deze reizen zijn steeds halfpension en inclusief alle fooien, excursies, entreegelden, voorlichtingsbijeenkomst, reünie en andere bijkomende kosten.

Programma voor 2018 / 2019

Op woensdag 19 september gaan we naar Delft. Het bestuur is nog bezig met de invulling van het programma. Op zondag 11 februari 2019 zullen we de matineevoorstelling van de opera Aida bijwonen. Na de voorstelling hebben we een gezamenlijk diner.

Om het reisdoel voor het voorjaar van 2019 te bepalen ontvingen de donateurs een enquête met een korte beschrijving van 3 mogelijke reisdoelen: een culturele rondreis door Baskenland en Noord-Spanje, door het uiterste zuiden van Italië of door Polen.. De uitslag van de enquête zal bepalen welke reis het wordt.

Het donateurschap kost 8,-- per adres per jaar.

Inlichtingen over de Stichting NUT MTC en haar activiteiten krijgt u bij:  Julle Schillhorn van Veen / 0595 421914 / jschillhornvanveen@outlook.com Geke Grimme / 0597 552021 / gekegrimme@hetnet.nl

Ina vd Wolde / 06 25018970 / inavanderwolde@ziggo.nl Betty Osse / 0596 582048 / bettyosse@kpnplanet.nlDepartement Bellingwolde van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen

Vereniging voor cultuur en educatie sinds 3 maart 1835

Nieuwe leden zijn van harte welkom.

De kosten van het lidmaatschap bedragen voor: echtparen of daaraan gelijkgestelden 17,50 euro per jaar, alleenstaanden 12,50 euro per jaar.

*

secretariaat:

De heer S. Waalkens de Klieve 25

9695 BD Bellingwolde

tel. 0597 - 531665

E-mailadres: stofferwaalkens@hetnet.nl

 

Programma 2017-2018