VSB logoNutfonds werkt samen met VSBfonds

 

Met ingang van 15 november 2016 is de aanvraagprocedure voor subsidie van het NUTfonds ondergebracht bij VSBfonds. Bijdragen uit het Nutfonds zijn bedoeld voor projecten op het gebied van Mens & Maatschappij. Het maximum bedrag voor een projectaanvraag is € 5000,-. Subsidieaanvragen voor het NUTfonds dienen bij voorkeur ondersteuning te krijgen van een Nutsdepartement. Projectvoorstellen op het gebied van Mens & Maatschappij die gerelateerd zijn aan het onderwijs zullen ook in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit het Nutfonds.

Waar moet u op letten?

Om een aanvraag in te dienen moet u eerst een account aanmaken bij VSBfonds en vervolgens online uw aanvraagformulier invullen. Het is belangrijk dat u aangeeft dat het een aanvraag betreft voor het NUTfonds. U kunt die optie in het aanvraagformulier aanvinken. Let er verder op dat u ook de brief upload waaruit blijkt dat een Nutsdepartement uw  subsidieaanvraag ondersteunt. Nadat uw aanvraag ontvangen is, zal VSBfonds u op de hoogte houden over de voortgang van uw aanvraag.

Lees hier meer over hoe u subsidie aanvraagt. 

Historie Nutfonds

Het NUTfonds werd in 2012 ingesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (het Nut). Het NUTfonds ondersteunt activiteiten die in het teken staan van de (oorspronkelijke) doelstelling van het Nut. In moderne termen is dat: het bevorderen van deelname van alle burgers aan het maatschappelijk leven. Met bijdragen uit het NUTfonds worden activiteiten en projecten mede mogelijk gemaakt waarvan bij voorkeur, maar niet uitsluitend, burgers in de werkgebieden van departementen van de Maatschappij tot NUT van ’t Algemeen profijt hebben


Als uw project subsidie krijgt toegekend dan kunt u voor PR-doeleinden hieronder het logo van het Nut downloaden.

                                    

BMP                                                        PDF                                                       EPS

.