Kort nieuws departementen

•  Aandacht voor Nut in uitzending van RTV Noord-Holland

Op 9 mei jl. besteedde RTV Noord-Holland in het programma 'Oneindig Noord-Holland' aandacht aan de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. In de uitzending wordt belicht op welke wijze het Nut een grote rol heeft gespeeld in de geschiedenis van het Nederlandse onderwijs. De redactie is afgereisd naar Edam. In de uitzending wordt duidelijk hoe de verheffing van de minder vermogenden in de samenleving door middel van goed onderwijs door het Nut werd bevorderd.
» Klik hier voor het bekijken van de uitzending.

•  Mevrouw Elly van den Berg erelid van departement Nut Wassenaar 

 

Op 27 april jl. is tijdens de Algemene Ledenvergadering van het departement Wassenaar, Mevrouw Elly A. van den Berg - van Ooijen, afgetreden als bestuurslid. Zij was vijftien jaar actief als vice - voorzitter van het bestuur en voorzitter van de Evenementencommissie. Voor haar activiteiten is zij geëerd met het erelidmaatschap van de vereniging. De oorkonde werd uitgereikt door voorzitter Richard Meijer. Als lid van het Maatschappijbestuur zal zij komend jaar de problematiek van laaggeletterdheid onder de aandacht brengen van de departementen. Lees verder

  

• Cursus schrijf uw levensverhaal door Volksuniversiteit en departementen West-Betuwe  

De Nutdepartementen West-Betuwe en de Volksuniversiteit Culemborg bieden een cursus 'Schrijf uw levensverhaal' aan. De cursus is bestemd voor mensen van 50 jaar en ouder die interesse hebben in het schrijven van hun eigen levensverhaal. De cursus wordt in Geldermalsen,Tiel en Beesd aangeboden in 2011. Lees verder

 

• Kader Abdolah trekt meer dan honderd toehoorders in Olst 

De lezing van Kader Abdolah zondag 17 april in de bibliotheek in het Holstohus in Olst trok meer dan honderd toehoorders. Abdolah was daar op uitnodiging van het NUT, Boekhandel Korten en Bibliotheek Olst-Wijhe. Kader Abdolah nam het publiek mee terug naar zijn jeugd in Iran waar zijn droom om een groot schrijver te worden door zijn grootmoeder werd ingefluisterd. Dat het uiteindelijk Nederland zou wordenwaar de droom verwezenlijkt werd was toeval, eigenlijk wilde hij naar Amerika. Met veel gevoel voor humor en in poëtische zinnen vertelde hij zijn levensverhaal aan een bijzonder aandachtig publiek. In de pauze was er tijd voor het signeren van zijn  boeken en maakte Kader Abdolah met veel van zijn lezers een praatje. Als aandenken aan Olst kreeg Kader Abdolah o.a. het boekje  ‘Verhalen op de pont’ mee.  Het laatste boek gaat over de historie In dit geval zeer toepasselijk omdat hij op de heenweg enige tijd op de pont had moeten wachten aan de overkant van de IJssel.  

 

• Deventer museum toont prenten en schilderijen met een bijzondere betekenis voor 't Nut 

In het Deventer Museum is er een tentoonstelling over de Deventer schrijvers- en schildersfamilie Korteling. Zij waren ondermeer leerling van de Nuts tekenacademie in Deventer. Eén van de tentoongestelde prenten is voorzien van een goedkeuringsstempel van “’t Nut”. De tentoonstelling loopt tot 4 september van dit jaar.     

                                                                      

• Departement Makkum brengt eerste digitale Nieuwsbrief uit    

Departement Makkum bracht op 17 april haar eerste digitale nieuwsbrief uit. Aanmelden kan via info@nutmakkum.nl of via www.nutmakkum.nl .

  

• Departement Kampen steunt jaarlijkse kunstwandeling 

Het departement Kampen maakt u graag attent op de jaarlijkse kunstwandeling die Stichting WegVanKunst tijdens het Nationaal Museumweekend houdt. Particuliere interessante huizen zijn open voor publiek, waar kunstenaars hun werk laten zien. Het Nutdepartement Kampen vindt deze wandeling sympathiek, o.a. omdat het hoogwaardige kunst op een levendige manier dicht bij de mensen brengt en steunt de Stichting met een bepaald bedrag. 

 

• Departement Duurswold-Slochteren viert 200-jarig jubileum 

Het Nutdepartement Duurswold-Slochteren bestond in 2010 200 jaar. Het departement vierde dit jubileum op 25 maart jl.  De voorzitter J. Hooijmeijer kreeg tijdens de viering van de burgemeester Verstegen van Slochteren een erepenning van de gemeente overhandigd. Lees verder  

 

• Burgum: Boekpresentatie "Burgumers, verhalen zelf" & kwart eeuw Speel-o-theek

Donderdagavond 10 maart werd in "De Pleats" het door het Nutdepartement Burgum uitgegeven boek "Burgumers, verhalen zelf" uitgereikt aan de inzenders. De door (oud) Burgumers geschreven anekdotes zijn het afgelopen jaar verzameld, geredigeerd en waar nodig van foto's voorzien door voorzitter Taeke Doevendans. Het 110 pagina's tellende boek is na intekening verschenen in een oplage van 450 exemplaren. Lees verder

Tijdens de 212e jaarvergadering van Nut Burgum e.o. werden de vrijwilligers van de speel-o-theek met bloemen verrast. Dit als dank voor hun inzet bij het 25-jarig jubileum van deze speelgoed uitleen "Speel-o-tiefje". Lees verder

 
• Lezing Departement Rotterdam "Het belang van naïviteit" door  Prof. Dr. G.A.M.Groot

Prof. Dr. G.A.M.Groot schrijver en filosoof en Hoogleraar Filosofie en literatuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen gaf op uitnodiging van het departement Rotterdam op 7 februari een lezing met als titel "Het belang van naïviteit". Naar aanleiding van deze lezing verscheen op 20 februari 2011 een artikel in het NRC handelsblad met als titel "Alle Nederlanders, behalve ik, zijn ongelukkig en hufterig". U kunt de tekst van de lezing opvragen bij het departement Rotterdam secretariaat@nutvantalgemeenrotterdam.nl.

 

• Opening Buitenschoolse Opvang De Speelvijver in Nutsschool Oldenzaal

Na een lange tijd van onderzoeken en plannen maken, is de BSO-ruimte in de Nutsschool nu eindelijk gerealiseerd en in gebruik genomen. Een grote wens van de Nutsschool gaat daarmee in vervulling. Op deze wijze wil de school zich als binnenstadschool onderscheiden door niet alleen onderwijs maar ook voor-, tussen- en naschoolse opvang te bieden aan haar leerlingen. De BSO draagt de naam ‘De Speelvijver’ en wordt geëxploiteerd door KDV Kiekeboe uit Oldenzaal. De Nutsschool speelt daarbij in op landelijke ontwikkelingen, waarbij het kabinet streeft om te komen tot steeds meer brede scholen in den lande. In een brede school wordt onderwijs gecombineerd met bijvoorbeeld opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. Gezien de groeiende behoefte naar kinderopvang, is dit de eerste stap die is gezet om daarmee aan de wensen van ouders tegemoet te komen. De nieuwe locatie is multifunctioneel. Behalve voor BSO, worden de ruimten ook gebruikt voor de tussen schoolse opvang en daarnaast voor het geven van onderwijs en remedial teaching aan kleine groepjes kinderen.

Er is Op 26 januari vond de officiële opening plaats. Daarbij werd ook het gulle gebaar van de SNS, de overhandiging van de cheque van € 500 bij gelegenheid van de opening van de SNS-winkel in Vriezenveen, gememoreerd. Het geld is gebruikt om voor de ruimten van de tussen schoolse opvang nieuw meubilair aan te schaffen.

• Departement Blijham 150 jaar

Vorig jaar bestond departement Blijham 150 jaar. Het verslag van de viering van dit Jubileum van het Departement dat werd gehouden op 26 november 2010 in het Zalencentrum “Het Oude Wapen” te Blijham vindt u hier.

• 225-jarig bestaan departement Rotterdam


Departement Rotterdam vierde het 225-jarig bestaan met een lezing. Op woensdag 17 november hield prof. dr. A.C. Zijderveld, emeritus hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit, een voordracht met de titel "Informeel en direct – contouren van een cultuurverandering".  De tekst van de lezing vindt u hier.

• Groei departement Burgum


Departement Burgum groeit de laatste jaren! Onlangs werd het 300ste lid verwelkomd. Hoe dit gevierd werd leest u hier.

• Departementen opgeheven


In 2010 zijn de volgende departementen opgeheven: Aalst-Waalre, Capelle aan den IJssel, Lemsterland, Winkel en Weesp.

 

Margriet Brandsma bezoekt ’t Nut in Bellingwolde

 

Op 10 november jl. vertelde Margriet Brandsma over haar ervaringen als journalist in het buitenland in Bellingwolde. Met een aantal van 200 aanwezigen was de belangstelling meer dan goed te noemen. Margriet Brandsma werkte jarenlang voor de NOS, als verslaggever in binnen- en buitenland en als correspondent in Duitsland. In haar lezing verhaalde zij over de brandhaarden en over het ‘nieuwe’ Duitsland dat is ontstaan na de val van de muur in 1989. Natuurlijk is er ook aandacht voor kanselier Angela Merkel. Margriet Brandsma schreef een boek over Merkel: ‘Het mirakel Merkel’. Op de foto poseert Margriet Brandsma samen met het bestuur van departement Bellingwolde. In een blog doet een van de leden verslag van de bijeenkomst.

 

Erepenningen

Regelmatig worden er de laatste jaren weer erepenningen uitgereikt. In november mochten weer twee leden een erepenning ontvangen. 

Op 9 november 2016 ontving de heer Rolf Domenie tijdens de jaarvergadering van departement Hoogezand-Sappemeer de erepenning uit handen van de voorzitter Joyce Jansen-Pierik. Rolf Domenie is meer dan 25 jaar bestuurslid geweest van het departement Hoogezand-Sappemeer. Ook was hij jarenlang bestuurslid van de stichting Jan Nieuwenhuyzenfonds. Deze stichting beheert het vermogen voor het landelijk Nut.

Op 13 november 2016 ontving de heer Piet Terpstra, voorzitter van de werkgroep Filmhuis van departement Olst-Deventer, de erepenning uit handen ontvangen van Joyce Jansen-Pierik. Piet is medeoprichter van het Filmhuis in Olst en heeft zich hiervoor 27 jaar ingezet.

Themadag departementen Groningen in Zuidhorn 

Fuse

 

Op zaterdag 12 november 2016 jl. vond de gezamenlijke themadag plaats van de departementen in Oost- en Noord-Groningen in Zuidhorn. Er was een optreden van de muziekgroep Fuse waar een 150 koppig enthousiast publiek naar luisterde. "Virtuoos, technisch begaafd en vooral tot op het merg muzikaal", schreef het Haarlems Dagblad over Fuse. In hun rol van huisband bij Podium Witteman en dankzij optredens bij De Wereld Draait Door en Radio 4 en 6 heeft Fuse zich afgelopen jaar flink in de kijker gespeeld.

 

 

 

Centrale Districtraad in het Eemklooster

Op 19 november jl. kwamen de afgevaardigden van de verschillende districten van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen bij elkaar voor een centrale districtraad in Amersfoort. De vergadering vond plaats in het klooster Onze Lieve Vrouwe ter Eem. Na de vergadering was er een rondleiding o.l.v. de huismeester.           

Departementen in het nieuws

Steeds meer departementen bereiken via internet en social media hun leden. Het departement Zaanstad-Zuid doet dat bijvoorbeeld ook op de website van het buurthuis De Vuister. Het departement Zaanstad-Zuid verzorgt daarnaast lezingen op andere locaties in Zaandam en Koog aan de Zaan. Lees meer

In Olst-Deventer maakt het departement een gevarieerd programma voor 2016-2017 wereldkundig via een eigen website, facebookpagina en met een flyer. In de flyer is te lezen dat er een frisse wind waait bij ‘t Nut Olst-Deventer. De start van het nieuwe seizoen begint al jaren met het Filmdiner. De film wordt gekozen door de werkgroep Filmhuis. Tijdens deze film wordt een diner geserveerd met gerechten die betrekking hebben op de film. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de Brasserie in het Holstohus. Jaarlijks komen er ongeveer 110 leden en niet-leden naar deze openingsfilm. Lees meer

 “… en altijd hier de wind”, is de naam van de bundel waarmee stadsdichter Jack Benekerhij zijn periode als Helderse stadsdichter afsluit. Het boekje bevat naast bijna tachtig gedichten een cd met tien gezongen stadsgedichten. 't Nut in Den Helder maakte deze dichtbundel mede mogelijk. Lees meer 

Op 8 november 2016 organiseerde Nutsdepartement Langstraat in samenwerking met de bibliotheek in Waalwijk een lezing door Heere Heeresma jr. Hij werpt een blik op de democratie. Hoe staat het ervoor? Wat zijn onze meningen? En wat heeft hij ons te bieden? Lees meer

Departementen Zuid-Nederland verkenen Zeeuwse kust

Elk jaar organiseert een van de departementen bij toerbeurt een districtsdag in Zuid-Nederland. op 27 september jl. was het de beurt aan Groede. Voor sommige deelnemers is het bezoeken van deze dag niet een vanzelfsprekende onderneming. De afstanden tussen de departementen in het district zijn aanzienlijk. De bestuursleden uit bijvoorbeeld Waalre, Waalwijk en Wissenkerke wonen niet direct in de buurt. Net als tijdens deze districtsdag zijn er doorgaans zes departementen die actief deelnemen: Groede, Heusden, Langstraat, Noord-Beveland, Sluis Aardenburg en Werkendam.

Het voltallige districtsbestuur van Zuid-Nederland bezoekt elke drie jaar de zes departementen die actief zijn binnen het district. Het districtsbestuur geeft tijdens zo’n bezoek ook informatie over wat er landelijke speelt en aan de orde is geweest in de Algemene Ledenvergadering en de Centrale Districtsraad. In Zuid-Nederland zijn naast de zes hiervoor genoemde  departementen nog veel Nutsscholen te vinden, namelijk in Den-Bosch, Geldrop, Maastricht, Breda en Son & Breugel. Daarnaast biedt de stichting Nutsvolksuniversiteit Breda ongeveer 160 uiteenlopende cursussen voor volwassenen aan in de regio, waaronder een groot aantal talencursussen.

In Groede vond, zoals altijd, eerst de vergadering plaats met als belangrijkste agendapunt een evaluatie van de jaarprogramma’s van de departementen van het afgelopen seizoen. Na de lunch is er altijd een gezelligheidsprogramma. De leden stapten dit keer in de touringcar voor een rondrit langs de Zeeuws-Vlaamse kust. Zij zagen de natuurontwikkeling van het Zwin, de nieuwe jachthaven bij Cadzand-Bad, de kustversterking in West Zeeuws-Vlaanderen en het project Waterdunen. De sfeer is altijd gemoedelijk en ontspannen tijdens de districtsdagen. Ook in Groede was het een gezellige ‘Nutshappening’ waar de bestuurders volop goede ideeën hebben uitgewisseld voor de programma’s van een volgend seizoen.