Ledenbijeenkomsten

De Centrale Districtraadvergadering (CDR) vindt plaats op zaterdag 4 november 2017. 

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op zaterdag 21 april 2018 in Wageningen.