Jubilea en penningen Jubilea en penningen

Er waren ook weer feestelijkheden de afgelopen maanden. Het departement Voorschoten vierde het 150 jarig en Heusden het 200 jarig jubileum. Piet Hamelink ontving een erepenning omdat hij erelid is geworden van departement Noord-Beveland.

Lees meer
Departementen  in het nieuwsDepartementen in het nieuws

Veel nieuws over de activiteiten van de departementen verschijnt online. Regelmatig verschijnen er ook via de Facebookpagina van het landelijk Nut berichten. 

Lees meer
Nieuw beleid en statuten voor NutNieuw beleid en statuten voor Nut

Ondanks het Paasweekeinde bezochten op 20 april jl. ruim veertig Nutsleden de 228ste algemene vergadering in Dordrecht. Niet verwonderlijk want behalve de beleidsnotitie 2019-2024 stond ook de bespreking van de conceptstatuten en huishoudelijk reglement op de agenda.

Lees meer
 
Even voorstellen: Nini van Huizen-DijkEven voorstellen: Nini van Huizen-Dijk

In Friesland zijn viijf departementen lid van het landelijke Nut. Departement Bergum is met 400 leden het grootste. Nini van Huizen-Dijk is voorzitter van dit Nutsdepartement en vertelt over ‘haar departement Burgum'.

Lees meer
Toekenningen Nutfonds 2019 (juni)Toekenningen Nutfonds 2019 (juni)

De afgelopen periode ontving het Nutfonds weer subsidieaanvragen. Vijf projecten kregen een bijdrage toegekend, al dan niet met aanbeveling van een Nutsdepartement.

Lees meer
Kohnstamm Nutshoogleraar pedagogiek Kohnstamm Nutshoogleraar pedagogiek

Philipp Abraham Kohnstamm (1875-1951) was de eerste hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam namens de Maatschappij en tevens directeur van het Nutsseminarium. John Exalto deed onderzoek naar zijn pedagosche visie en publiceert hierover.  

Lees meer