Secretaris
Mevr. H.E. Stevens-Osseman
De Grouw 4
9351 LP Leek
0594-513695
ria.osseman@ziggo.nl

Datum Dag tijd Locatie                    Activiteiten  
26-sep dinsdag 20.00 Café de Waag, Nietap Lezing door conservator Egge Knol van het Groninger Museum n.a.v. de expositie "Rijk in Groningen; Borgen en Stadspaleizen"  
24-okt dinsdag 20.00 Café de Waag, Nietap Jaarvergadering; aansluitend leest schrijver Johan Veenstra voor uit eigen werk (in het Stellingwerfs)  
28-nov dinsdag 15.00 Café de Waag, Nietap Lezing over de natuur op Zweedse eilanden Fárö en Stora Karlsö door fotograaf en bioloog Barend Peuscher  
16-jan dinsdag 15.00 Café de Waag, Nietap Nieuwjaarsbijeenkomst met lezing over Land-Art door Gert Riemersma  
27-feb dinsdag 15.00 Café de Waag, Nietap Lezing over de natuur en cultuur van Mongolië door Gerard Kroese  
27-mrt dinsdag 20.00 Café de Waag, Nietap Lezing door prof. Hans Renner over Rusland en diens verhouding tot Europa in verleden, heden en toekomst  
20-apr vrijdag 14.30 Nader te bepalen Jubileumviering 180 jaar NUT: Muzikale theatervoorstelling "Terug en vooruit in de de tijd" in 80 minuten naar Jules Verne