Gorredijk hoofdstraat 2 2  Gorredijk museum Gorredijk hoofdstraat 3 2 
Gorredijk e.o. 200 jaar 200 jaar oud kasboek    
       
       

Contributie:

In de algemene ledenvergadering van 6 april 2017 is de contributie vastgesteld op: € 15,-- voor alleenstaanden en € 20,-- voor samenwonenden.

Bankno. is: NL49RABO 0 136 131 786 t.n.v. Nutsdepartement Gorredijk e.o.


Huidige Activiteiten:

Door het NUT Gorredijk e.o. wordt zoveel mogelijk trouw gebleven aan het oorspronkelijk doel: Het jaarlijks organiseren van een aantal lezingen en culturele voorstellingen. Alles verdeeld over een zestal avonden die worden gehouden in de Skâns.

De toegang voor deze bijeenkomsten is gratis voor leden.

Aan het eind  van het jaar is er in samenwerking met de Skâns de "Aldjiers útsetter".

In het begin van het nieuwe jaar is er een koffietafel met aansluitend een muziek- of theaterprogramma.

 

Het seizoen wordt in mei afgesloten met een busreis en in augustus beginnen we het nieuwe seizoen ook met een busreis. Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden.


Voor informatie kunt u zich per post of telefoon wenden tot het bestuur, of u kunt per e-mail een bericht sturen.

Namens het bestuur van het departement Gorredijk e.o. treden de volgende contact personen op:

Secretaris 2é Secretaris - Notulist
K. Dijkstra W. Zwanenburg
Kûperij 9 Langewal 72
8401 VN  Gorredijk 8401 DM  Gorredijk
0513-462586 0513-462853
kor.dijkstra@home.nl weintje.zwanenburg@kpnmail.nl

Voor het jaar 2018-2019 is het volgende programma vastgesteld.

20 september 2018:

Bedrijfspresentatie en lezing door P.Leenhouts, directielid van N.V.de Jong Gorredijk, over dit bedrijf. (bekend als Kannenfabriek)

18 oktober 2018:

Muziekgezelschap Grytz en Grize, een vrolijke avond met een veelzijdig muziek duo.

15 november 2018:

Johan van der Meer, manager zorg en bedrijfs-voering spoedeisende hulp vertelt over het werk bij het academisch ziekenhuis Groningen.

16 december 2018:

Aldjiers útsetter op zondagmiddag 15.00-18.00 uur, een vrolijke middag in kerstsfeer met als titel “Ho Ho Ho de Krystrevue” door Inez Timmer, Douwe Nauta e.a. Na afloop onder het genot van een hapje en drankje.

12 januari 2019:

Koffietafel voor leden en aansluitend treedt Marjolein Meijers op met het programma “Van Berini tot Solex” samen met de

muzikanten Walter en Onno Kuipers.

14 februari 2019:

Lezing Bastiaan Brink, musicus en schrijver, over zijn wereldreis “Sporen naar de horizon”

14 maart 2019:

Lezing Rudmer Zwerver , ecoloog en fauna-deskundige Fotograaf van landschappen en kleine dieren.

11 april 2019:

Algemene ledenvergadering.

Na de pauze Anton Stoelwinder Gorredijk met zijn nieuwe film “Pelgrimeren in Friesland”