Voor informatie kunt u zich per post of telefoon wenden tot het bestuur, of u kunt per E-mail een bericht versturen door het invullen van het formulier dat u achter de tab "Informatie aanvragen" in de kop van deze pagina kunt vinden.
Namens het bestuur van het departement treedt als contactpersoon op:

Mw. M. Slort

Javastraat 17
1782 DA  Den Helder

Secretaris
E-mail: mthslort@kpnplanet.nl

Het departement Den Helder is opgericht in 1822 en is daarmee de oudste nog bestaande vereniging van de marinestad. Anderhalve eeuw lang had het een pioniersrol op het gebied van onderwijs en ontwikkeling. De nutskleuterscholen, huishoudonderwijs, de nutsspaarbank, het waren allemaal initiatieven van deze plaatselijke afdeling.
Nu richt de afdeling zich voornamelijk op culturele activiteiten. In samenwerking met de Kopgroepbibliotheek wordt tweemaal per jaar een ‘Nut-college’ gehouden, een lezing over een actueel onderwerp met een bijzondere spreker. Ook worden in de periode september-juni voor de leden excursies en andere activiteiten georganiseerd. Het lidmaatschap kost € 15 per jaar.
Het Nut in Den Helder verstrekt op bescheiden schaal subsidies aan plaatselijke organisaties op het gebied van cultuur en ontwikkeling.